MAIN OFFICE : IQBAL COLONY III, INDRA NAGAR, SRINAGAR KASHMIR J&K  Pin Code: 190004 INDIA

BRANCH OFFICE Digiana, Jammu J&K INDIA
Ph.  +919796000141, +918491000141
Email: imtiyaz11@gmail.com

JKNN TEAM

1. SHEIKH IMTIYAZ (Executive Editor)

2. AIJAZ RATHER

3. JAN MOHAMMAD BHAT

4. SHEIKH FARHAN

5. ABRAR BASHIR

6. ZIA SHAKEEL

7. RAJ CHANDEL

8. SHAZIA BILAL

9. AADIL ISHTIYAQ

10. M S NAZKI

11. ZUBAIR

12. MALIK MUSHTAQ

13. SHAH SABZAR

14. SAMEER BHAT

15. SHAH HILAL

16. ANSAAR

17. TARIQ BHAT